Πληροφορίες για την πλατφόρμα Open eClass

Η τρέχουσα έκδοση της πλατφόρμας είναι η 3.5

Επόμενη προγραμματισμένη έκδοση είναι η 3.6

Παλιότερες εκδόσεις