Εγγραφή σε Μάθημα

Βήμα 1: Εγγραφή σε ένα Μάθημα)
Βήμα 2: Εγγραφή (επιλογή Μαθήματος)
Βήμα 3: Τα μαθήματα που παρακολουθώ)