Ασκήσεις

Το υποσύστημα «Ασκήσεις» παρέχει στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα συμμετοχής σε ασκήσεις Αυτόαξιολόγησης στα πλαίσια του μαθήματος. Στην αρχική σελίδα των ασκήσεων παρουσιάζονται όλες οι ασκήσεις στις οποίες έχετε δικαίωμα συμμετοχής.

Κεντρική σελίδα ασκήσεων


Βασικός στόχος των ασκήσεων είναι η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων στην ύλη του μαθήματος. Σε κάποιου είδους ασκήσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορεί να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί ή περιορισμοί στον αριθμό των επιτρεπόμενων επαναλήψεων. Στους χρονικούς περιορισμούς θα πρέπει να προσέξουμε τόσο την ημερομηνία έναρξης και λήξης μιας άσκησης όσο και τον περιορισμό στην διάρκεια εκτέλεσης της (πχ.25 λεπτά διορία). Οι τύποι των ερωτήσεων που μπορεί να εμπεριέχονται σε μια άσκηση είναι:

  1. Πολλαπλής επιλογής με μια μοναδική απάντηση
  2. Πολλαπλής επιλογής με πολλαπλές απαντήσεις
  3. Συμπλήρωση Κενών
  4. Ταίριασμα
  5. Σωστό/Λάθος
  6. Ελεύθερου κειμένου

Για να εκτελέσετε μια άσκηση αυτοαξιολόγησης απλά πατήστε στο σύνδεσμο με το όνομα της συγκεκριμένης άσκησης. Αυτόματα θα εμφανιστούν οι ερωτήσεις οι οποίες θα ανήκουν σε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες (Πολλαπλής επιλογής, Συμπλήρωσης κενών, σωστό/λάθος).

Κατηγορίες ερωτήσεων άσκησης


Για κατηγορία των πολλαπλών επιλογών (μοναδική απάντηση, πολλαπλές απαντήσεις) επιλέγετε την απάντηση-απαντήσεις που θεωρείτε σωστή-σωστές ανάλογα τον τύπο της ερώτησης βάση του αντίστοιχου ελεγκτηρίου. Εδώ υπάρχει η δυνατότητα της εκκαθάρισης των απαντήσεων που δώσατε (πριν την τελική υποβολή) στον συγκεκριμένο τύπο ασκήσεων πατώντας το κουμπί “εκκαθάριση” στην δεξιά πλευρά της οθόνης.Στον τύπο ερώτησης σωστό-λάθος απλά θα πρέπει να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Και εδώ έχετε την την δυνατότητα εκκαθάρισης της απάντησης βάση του αντίστοιχου κουμπιού. Για την κατηγορία ερωτήσεων “συμπλήρωσης κενών” πληκτρολογείστε την απάντηση που θεωρείτε σωστή στο κενό της άσκησης. Τέλος για τις ερωτήσεις “ταιριάσματος” επιλέγετε τις αντίστοιχες στήλες από τις λίστες επιλογών. Έχοντας συμπληρώσει όλες τις ερωτήσεις της συγκεκριμένης άσκησης επιλέξτε το σύνδεσμο “Οριστική Υποβολή” για την τελική υποβολή της άσκησης.

Ερώτηση συμπλήρωσης κειμένου


Ερώτηση Σωστό–Λάθος


Ερώτηση αντιστοίχισης


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η πλατφόρμα σας ενημερώνει πως έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την συγκεκριμένη άσκηση και παράλληλα εμφανίζονται (εφόσον το έχει ενεργοποιήσει ο εκπαιδευτής) οι επιδώσεις σας στην κάθε ερώτηση.Στο πάνω μέρος της σελίδας εμφανίζεται και η συνολική βαθμολογία που έχετε πετύχει στην συγκεκριμένη άσκηση.

Εμφάνιση συνολικής βαθμολογίας άσκησης


Εμφάνιση αποτελεσμάτων άσκησης


Επιστρέφοντας στην κεντρική σελίδα των ασκήσεων πλέον παρατηρείτε πως εμφανίζεται ο σύνδεσμος “Εμφάνιση” για την συγκεκριμένη άσκηση.Πατώντας στο συγκεκριμένο σύνδεσμο παρουσιάζονται περισσότερες πληροφορίες για την άσκηση που εκτελέσατε πχ. διάρκεια εκτέλεσης, συνολική βαθμολογία καθώς και η τρέχουσα κατάσταση της άσκησης.

Πληροφορίες άσκησης


Εκτός από χρονικούς περιορισμούς ο εκπαιδευτής μπορεί να έχει επιλέξει και το “Κλείδωμα” μια συγκεκριμένης άσκησης. Έτσι με τον κωδικό τον οποίο σας δόθηκε από τον εκπαιδευτή του μαθήματος μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην άσκηση. Απλά εισάγετε τον κωδικό σας στο αντίστοιχο πεδίο προκειμένου να “Ξεκλειδώσετε” την άσκηση προκειμένου να την εκτελέσετε.

“Ξεκλείδωμα” άσκησης βάση κωδικού πρόσβασης


Επίσης υπάρχει η δυνατότητα (εφόσον την έχει ενεργοποιήσει ο εκπαιδευτής του μαθήματος) να γίνει συνέχιση μιας προσπάθειας εκτέλεσης της άσκησης που διακόπηκε απότομα (τεχνικοί λόγοι διακοπής). Σε αυτή την περίπτωση έχετε ένα μικρό χρονικό διάστημα να ξανασυνδεθείτε και να συνεχίσετε την εκτέλεση της άσκησης. Έτσι όταν θα ξανασυνδεθείτε θα σας εμφανιστεί η σήμανση στην συγκεκριμένη άσκηση “ Μη ολοκληρωμένη” καθώς και το μήνυμα της παρακάτω εικόνας. Πατήστε πάνω στον τίτλο της άσκησης για την συνέχιση της προσπάθειας σας.

“Μη ολοκληρωμένη” άσκηση


Μήνυμα συνέχισης προσπάθειας