Πολυμέσα

Μέσω του συγκεκριμένου υποσυστήματος ο εκπαιδευτής του μαθήματος έχει εισάγει στο μάθημα το οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Οι επιλογές που έχετε όσων αφορά την μορφή του οπτικοακουστικού υλικού είναι:

Για να παρακολουθήσετε το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό απλά πατήστε επάνω στη λίστα με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό του συγκεκριμένου υποσυστήματος.

Κεντρική σελίδα πολυμέσων


Αναπαραγωγή συνδέσμου βίντεο