Εγγραφή Μέλους (Αίτηση Δημιουργίας Λογαριασμού)

Step 1: member registration (Account creation)
Step 2: Application form
Step 3: member personal data & form submission
Step 4: account application process
Step 5: platform login (as member)