el:admin:course_administration:auto_registration

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
el:admin:course_administration:auto_registration [2017/10/31 14:58]
admin
el:admin:course_administration:auto_registration [2017/11/01 13:18]
admin
Line 2: Line 2:
 Το υποσύστημα “Αυτόματη εγγραφή” παρέχει στον διαχειριστή της πλατφόρμας την δυνατότητα προσθήκης κανόνων όσων αφορά την αυτόματη εγγραφή τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτών. Συγκεκριμένα μπορείτε να προσθέσετε: Το υποσύστημα “Αυτόματη εγγραφή” παρέχει στον διαχειριστή της πλατφόρμας την δυνατότητα προσθήκης κανόνων όσων αφορά την αυτόματη εγγραφή τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτών. Συγκεκριμένα μπορείτε να προσθέσετε:
   * Προσθήκη κανόνα (Εκπαιδευόμενοι)   * Προσθήκη κανόνα (Εκπαιδευόμενοι)
-  * Προσθήκη κανόνα (Εκπαιδευτές)+  * Προσθήκη κανόνα (Εκπαιδευτές) 
  
 [{{ :el:admin:autoenroll:autoenroll_main.jpg?500 | Προσθήκη κανόνων (Εκπαιδευόμενων- εκπαιδευτών)}}] [{{ :el:admin:autoenroll:autoenroll_main.jpg?500 | Προσθήκη κανόνων (Εκπαιδευόμενων- εκπαιδευτών)}}]
  
-Εάν επιλέξετε την προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευόμενους στην φόρμα η οποία εμφανίζεται θα πρέπει να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος κανόνας αλλά και τα μαθήματα στα οποία θα γίνει η αυτόματη εγγραφή.Εάν επιλέξετε την προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευόμενους στην φόρμα η οποία εμφανίζεται θα πρέπει να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος κανόνας αλλά και  τα μαθήματα στα οποία θα γίνει η αυτόματη εγγραφή. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε τα τμήματα στα οποία μπορεί να γίνει αυτόματη εγγραφή εκπαιδευόμενων σε όλα τα μαθήματα τους. +Εάν επιλέξετε την προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευόμενους στην φόρμα η οποία εμφανίζεται θα πρέπει να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος κανόνας αλλά και τα μαθήματα στα οποία θα γίνει η αυτόματη εγγραφή.Εάν επιλέξετε την προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευόμενους στην φόρμα η οποία εμφανίζεται θα πρέπει να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος κανόνας αλλά και τα μαθήματα στα οποία θα γίνει η αυτόματη εγγραφή. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε τα τμήματα στα οποία μπορεί να γίνει αυτόματη εγγραφή εκπαιδευόμενων σε όλα τα μαθήματα τους. Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Υποβολή”. 
 +[{{ :el:admin:autoenroll:autoenroll_students.jpg?500 |Προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευόμενους }}] 
 +  
 +Εάν επιλέξετε την προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευτές  στην φόρμα η οποία εμφανίζεται θα πρέπει να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος κανόνας αλλά και τα μαθήματα στα οποία θα γίνει η αυτόματη εγγραφή. Εάν επιλέξετε την προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευτές στην φόρμα η οποία εμφανίζεται θα πρέπει να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος κανόνας αλλά και τα μαθήματα στα οποία θα γίνει η αυτόματη εγγραφή. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε τα τμήματα στα οποία μπορεί να γίνει αυτόματη εγγραφή εκπαιδευτών  σε όλα τα μαθήματα τους. Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Υποβολή”. 
 + 
 +[{{ :el:admin:autoenroll:autoenroll_teachers.jpg?500 |Προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευτές}}] 
  • Last modified: 2017/11/01 13:18