el:admin:course_administration:auto_registration

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
el:admin:course_administration:auto_registration [2017/10/31 13:40]
admin created
el:admin:course_administration:auto_registration [2017/11/01 13:18] (current)
admin
Line 1: Line 1:
-=== Αυτόματη εγγραφή === +==== Αυτόματη εγγραφή ====  
 +Το υποσύστημα “Αυτόματη εγγραφή” παρέχει στον διαχειριστή της πλατφόρμας την δυνατότητα προσθήκης κανόνων όσων αφορά την αυτόματη εγγραφή τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτών. Συγκεκριμένα μπορείτε να προσθέσετε: 
 +  * Προσθήκη κανόνα (Εκπαιδευόμενοι) 
 +  * Προσθήκη κανόνα (Εκπαιδευτές)  
 + 
 +[{{ :el:admin:autoenroll:autoenroll_main.jpg?500 | Προσθήκη κανόνων (Εκπαιδευόμενων- εκπαιδευτών)}}] 
 + 
 +Εάν επιλέξετε την προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευόμενους στην φόρμα η οποία εμφανίζεται θα πρέπει να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος κανόνας αλλά και τα μαθήματα στα οποία θα γίνει η αυτόματη εγγραφή.Εάν επιλέξετε την προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευόμενους στην φόρμα η οποία εμφανίζεται θα πρέπει να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος κανόνας αλλά και τα μαθήματα στα οποία θα γίνει η αυτόματη εγγραφή. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε τα τμήματα στα οποία μπορεί να γίνει αυτόματη εγγραφή εκπαιδευόμενων σε όλα τα μαθήματα τους. Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Υποβολή”. 
 +[{{ :el:admin:autoenroll:autoenroll_students.jpg?500 |Προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευόμενους }}] 
 +  
 +Εάν επιλέξετε την προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευτές  στην φόρμα η οποία εμφανίζεται θα πρέπει να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος κανόνας αλλά και τα μαθήματα στα οποία θα γίνει η αυτόματη εγγραφή. Εάν επιλέξετε την προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευτές στην φόρμα η οποία εμφανίζεται θα πρέπει να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος κανόνας αλλά και τα μαθήματα στα οποία θα γίνει η αυτόματη εγγραφή. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε τα τμήματα στα οποία μπορεί να γίνει αυτόματη εγγραφή εκπαιδευτών  σε όλα τα μαθήματα τους. Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Υποβολή”. 
 + 
 +[{{ :el:admin:autoenroll:autoenroll_teachers.jpg?500 |Προσθήκη κανόνα για τους εκπαιδευτές}}] 
  • Last modified: 2017/10/31 13:40