Επιλογή θέματος

Αρχικά μεταβαίνουμε στις “Επιλογές διαχείρισης-Διαχείριση πλατφόρμας – Άλλα εργαλεία-Ρυθμίσεις θέματος”. Επιλέγουμε “Ενεργές ρυθμίσεις θέματος” και στο αναδυόμενο μενού καθορίζουμε το θέμα που επιθυμούμε.

Εικ. Διαδικασία επιλογής θέματος

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας “αποθήκευση”.