Ιστολόγιο

Το ιστολόγιο του μαθήματος επιτρέπει τη δημοσίευση αναρτήσεων που αφορούν το μάθημα. Διαχειριστής του ιστολογίου θεωρείται ο εκπαιδευτής του μαθήματος και ο οποίος είναι αυτό που μπορεί να ρυθμίσει αν οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν δικαίωμα: δημοσίευσης αναρτήσεων, υποβολής σχολίων, αξιολογήσεων των αναρτήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν δικαίωμα σύνταξης και δημοσίευσης μιας ανάρτησης στο ιστολόγιο ενός μαθήματος χρησιμοποιώντας έναν rich text editor.

Φόρμα συγγραφής αναρτήσεων


Οι αναρτήσεις εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά, από την πιο πρόσφατη στην πιο παλιά. Κάνοντας κλικ στον τίτλο μιας ανάρτησης, ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί στη σελίδα προβολής της πλήρους ανάρτησης. Στα δεξιά υπάρχει η λίστα των πιο δημοφιλών αναρτήσεων και το χρονολογικό δέντρο με το ιστορικό των αναρτήσεων.

Αναρτήσεις ιστολογίου


Κάτω από κάθε ανάρτηση υπάρχει ένας σύνδεσμος προς το εργαλείο του σχολιασμού (εφόσον ο εκπαιδευτής το έχει ενεργοποιήσει για το ιστολόγιο του κάθε μαθήματος) που συνοδεύεται από το πλήθος των σχολίων που έχουν υποβληθεί σε παρένθεση. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο εμφανίζονται τα σχόλια, καθώς και η φόρμα υποβολής νέου σχολίου.

Σχολιασμός σε αναρτήσεις ιστολογίου


Εφόσον η αξιολόγηση των αναρτήσεων είναι ενεργοποιημένη για το ιστολόγιο του μαθήματος κάτω από την ανάρτηση εμφανίζεται το widget της αξιολόγησης.

Αξιολόγηση αναρτήσεων