Έγγραφα

Το υποσύστημα “Έγγραφα” αποτελεί το χώρο όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Στο υποσύστημα αυτό μπορείτε να βρείτε διαθέσιμα κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράμματα, κλπ που αφορούν το μάθημα μέσα από ένα σύστημα καταλόγων και υποκαταλόγων. Ανάλογα με την οργάνωση του εκπαιδευτή, μπορεί τα διαθέσιμα αρχεία, να είναι ομαδοποιημένα σε καταλόγους. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε αυτό το υποσύστημα σαν ένα κλασικό διαχειριστή αρχείων. Για να «ανοίξετε» και να δείτε ένα συγκεκριμένο αρχείο απλά πατήστε πάνω στον τίτλο του αρχείου.Εάν επιθυμείτε να «κατεβάσετε» και να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στο τοπικό σας υπολογιστή, επιλέξτε το σύνδεσμο “Αποθήκευση” .

Δομή υποκαταλόγων του υποσυστήματος “Έγγραφα”


Αποθήκευση αρχείου τοπικά στον υπολογιστή


Είναι πιθανόν να υπάρχει ένα επεξηγηματικό κείμενο (σχόλιο), κάτω από το όνομα του αρχείου, έτσι ώστε να μπορείτε να διαπιστώσετε το περιεχόμενό του χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να το ανοίξετε.