Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Πρόκειται για ένα υποσύστημα παρουσίασης ηλεκτρονικών βιβλίων προσβάσιμων με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser). Ειδικότερα τα ηλεκτρονικά βιβλία που αναρτώνται στην πλατφόρμα είναι αρχεία τύπου html, τα οποία είναι προσπελάσιμα από κάθε κοινή ηλεκτρονική συσκευή που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ηλεκτρονικό Βιβλίο


Το περιβάλλον πλοήγησης του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι απλό στη χρήση του, χωρίς να θυσιάζονται βασικές λειτουργικές προδιαγραφές. Όλες οι λειτουργίες του βιβλίου είναι προσπελάσιμες μέσω εύχρηστων εργαλείων (buttons, drop down lists) που βρίσκονται σε ευδιάκριτα σημεία πάνω στην οθόνη, έτσι ώστε η πλοήγηση του εκπαιδευόμενου μέσα στο ηλεκτρονικό βιβλίο να πραγματοποιείται με εύκολο και φιλικό τρόπο.