Γλωσσάριo

Το υποσύστημα «Γλωσσάριο» παρέχει στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα εμφάνισης όρων και κατηγοριών στα πλαίσια του μαθήματος. Για να εμφανίσετε ένα όρο ο οποίος ανήκει σε μια κατηγορία αρχικά επιλέξτε το σύνδεσμο “Κατηγορίες”.

Επιλογή συνδέσμου “Κατηγορίες”


Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος όρος.

Έχοντας επιλέξει την κατηγορία εν συνεχεία επιλέγετε τον όρο που επιθυμείτε.

Επιλογή όρου από κατηγορία


Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται τόσο ο όρος όσο και ο ορισμός που δίνεται από τον εκπαιδευτή.

Εμφάνιση όρου και ορισμού


Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχει αλφαβητική επιλογή των όρων ανά γράμμα για την ευκολότερη αναζήτηση όταν το πλήθος των όρων είναι αρκετά μεγάλο.