el:student:glossary

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

el:student:glossary [2017/03/28 12:16]
admin created
el:student:glossary [2017/04/03 13:42] (current)
admin
Line 3: Line 3:
 Το υποσύστημα «Γλωσσάριο» παρέχει στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα εμφάνισης όρων και κατηγοριών στα πλαίσια του μαθήματος. Για να εμφανίσετε ένα όρο ο οποίος ανήκει σε μια κατηγορία αρχικά επιλέξτε το σύνδεσμο “Κατηγορίες”. Το υποσύστημα «Γλωσσάριο» παρέχει στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα εμφάνισης όρων και κατηγοριών στα πλαίσια του μαθήματος. Για να εμφανίσετε ένα όρο ο οποίος ανήκει σε μια κατηγορία αρχικά επιλέξτε το σύνδεσμο “Κατηγορίες”.
  
-[{{ :el:3.4:stud_glos_01_gr.jpg?500 |Εικ. Επιλογή συνδέσμου “Κατηγορίες”}}]+[{{ :el:student:glossary:link_categories_selection.jpg?500 |Επιλογή συνδέσμου “Κατηγορίες”}}]
  
 Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή  της  κατηγορίας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος όρος. Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή  της  κατηγορίας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος όρος.
  
-[{{ :el:3.4:stud_glos_02_gr.jpg?500 |Εικ. Επιλογή κατηγορίας στο Γλωσσάριο}}]+[{{ :el:student:glossary:categories_selection.jpg?500 |Επιλογή κατηγορίας στο Γλωσσάριο}}]
  
 Έχοντας επιλέξει την κατηγορία εν συνεχεία επιλέγετε τον όρο που επιθυμείτε. Έχοντας επιλέξει την κατηγορία εν συνεχεία επιλέγετε τον όρο που επιθυμείτε.
  
-[{{ :el:3.4:stud_glos_03_gr.jpg?500 |Εικ. Επιλογή όρου από κατηγορία}}]+[{{ :el:student:glossary:terms_selection.jpg?500 |Επιλογή όρου από κατηγορία}}]
  
 Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται τόσο ο όρος όσο και ο ορισμός που δίνεται από τον εκπαιδευτή. Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται τόσο ο όρος όσο και ο ορισμός που δίνεται από τον εκπαιδευτή.
  
-[{{ :el:3.4:stud_glos_04_gr.jpg?500 |Εικ. Εμφάνιση όρου και ορισμού}}]+[{{ :el:student:glossary:view_terms.jpg?500 |Εμφάνιση όρου και ορισμού}}]
  
 Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχει αλφαβητική επιλογή των όρων ανά γράμμα για την ευκολότερη αναζήτηση όταν το πλήθος των όρων είναι αρκετά μεγάλο. Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχει αλφαβητική επιλογή των όρων ανά γράμμα για την ευκολότερη αναζήτηση όταν το πλήθος των όρων είναι αρκετά μεγάλο.
  • Last modified: 2017/04/03 13:42