Σύνδεσμοι

Το υποσύστημα Σύνδεσμοι σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο ομαδοποιημένες σε κατηγορίες που αφορούν το μάθημα. Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν επιλεγεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του μαθήματος. Κάθε σύνδεσμος διαθέτει έναν τίτλο, μια περιγραφή, με επιπλέον πληροφορίες.

Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτής μπορεί να είναι ομαδοποιημένοι σε κατηγορίες. Υπάρχει η επιλογή “Εμφάνιση” αν θέλετε να εμφανιστούν αναλυτικά σε λίστα οι σύνδεσμοι που περιέχει μια κατηγορία, και η επιλογή “Απόκρυψη” αν θέλετε να μην εμφανίζονται.