el:student:message

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

el:student:message [2017/03/28 12:43] (current)
admin created
Line 1: Line 1:
 +==== Μηνύματα ====
 +Το υποσύστημα “Τα μηνύματα μου”  παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις  παρακάτω δυνατότητες:
 +  * Αποστολή προσωπικών μηνυμάτων σε συγκεκριμένους  χρήστες 
 +  * Αποστολή μηνυμάτων σε εγγεγραμμένους χρήστες ενός μαθήματος
  
 +[{{ :wiki:3.4:man_s_el49.jpg?500 |Εικ. Διαθέσιμες λειτουργίες του υποσυστήματος “Τα μυνήματά μου”}}]
 +
 +Επιλέγοντας την λειτουργία “Νέο προσωπικό μήνυμα” σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα νέο προσωπικό μήνυμα σε συγκεκριμένο χρήστη βάση του username το οποίο αυτός διαθέτει στην πλατφόρμα. Συμπληρώνετε τον τίτλο του μηνύματος, το κυρίως μήνυμα,  καθώς και τον χρήστη-παραλήπτη του μηνύματος και πατήστε αποστολή
 +
 +[{{ :wiki:3.4:man_s_el50.jpg?500 |Εικ. Αποστολή  “Νέου προσωπικού μηνύματος” }}]
 +
 +Το αποτέλεσμα της αποστολής του συγκεκριμένου μηνύματος εμφανίζεται στα εξερχόμενα μηνύματα
 +
 +[{{ :wiki:3.4:man_s_el51.jpg?500 |Εικ. Εξερχόμενα μηνύματα υποσυστήματος “Τα μηνύματά μου” }}]
 +
 +Τα απαντητικά και κάθε άλλου είδους  μηνύματα εμφανίζονται στη κατηγορία των “εισερχομένων μηνυμάτων” του συγκεκριμένου υποσυστήματος. 
 +
 +[{{ :wiki:3.4:man_s_el52.jpg?500 |Εικ. Εισερχόμενα μηνύματα υποσυστήματος “Τα μηνύματά μου”}}]
 +
 +Για την αποστολή μηνυμάτων σε εγγεγραμμένους χρήστες ενός μαθήματος  επιλέγουμε την επιλογή “Νέο μήνυμα μαθήματος”
 +
 +[{{ :wiki:3.4:man_s_el53.jpg?500 |Εικ. Νέο μήνυμα μαθήματος υποσυστήματος “Τα μηνύματά μου”}}]
 +
 +Επιλέγουμε  το μάθημα στο οποίο θα γίνει η αποστολή του μηνύματος , τον τίτλο του μηνύματος, το κείμενο του μηνύματος , το αρχείο για αποστολή (εάν επιθυμούμε) , και τους παραλήπτες του συγκεκριμένου μηνύματος  και πατάμε “Αποστολή”
 +
 +[{{ :wiki:3.4:man_s_el54.jpg?500 |Εικ. Αποστολή μηνύματος μαθήματος του υποσυστήματος “Τα μηνύματά μου”}}]
  • Last modified: 2017/03/28 12:43