el:teacher:assignments:rubric

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
el:teacher:assignments:rubric [2019/04/04 14:30]
admin created
el:teacher:assignments:rubric [2021/02/11 13:28] (current)
vasilispalilis
Line 1: Line 1:
 === Ρουμπρίκες === === Ρουμπρίκες ===
 Η ρουμπρίκα αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων. Πρόκειται για ένα είδος περιγραφικής αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας. Η ρουμπρίκα αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων. Πρόκειται για ένα είδος περιγραφικής αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας.
-Για την δημιουργία νέας ρουμπρίκας επιλέξτε το σύνδεσμο “Δημιουργία Ρουμπρίκας”.+ 
 +Για την δημιουργία νέας ρουμπρίκας επιλέξτε στις "Εργασίες" τον σύνδεσμο "Ρουμπρίκες" και στο νέο παράθυρο "Ρουμπρίκες" επιλέξτε τον σύνδεσμο σύνδεσμο “Δημιουργία Ρουμπρίκας”. 
 [{{ :el:teacher:assignment:new_rubric.jpg?500 |Δημιουργία νέας ρουμπρίκας }}] [{{ :el:teacher:assignment:new_rubric.jpg?500 |Δημιουργία νέας ρουμπρίκας }}]
-Εν συνεχεία θα πρέπει στην φόρμα που εμφανίζεται να συμπληρώσετε τον τίτλο της ρουμπρίκας, μια περιγραφή και να καθορίσετε τόσο τα λεκτικά της  όσο και τα κριτήρια αυτής.Εν συνεχεία θα πρέπει στην φόρμα που εμφανίζεται να συμπληρώσετε τον τίτλο της ρουμπρίκας, μια περιγραφή και να καθορίσετε τόσο τα λεκτικά της  όσο και τα κριτήρια αυτής. Έπειτα θα πρέπει να καθορίσετε τα κριτήρια γράφοντας τον τίτλο του και το ποσοστό συμμετοχής. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη **προσοχή** μιας και η κλίμακα είναι εκατοσταβάθμια και το ποσοστό συμμετοχής  του κάθε κριτήριου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100%. Επίσης όλα τα κριτήρια που θα εισάγεται θα πρέπει να δίνουν **άθροισμα** στο πεδίο ποσοστό συμμετοχής  ίσο με 100%. + 
 +Εν συνεχεία στη φόρμα που εμφανίζεται να συμπληρώσετε τον τίτλο της ρουμπρίκας, μια περιγραφή και να καθορίσετε τα κριτήρια της (τουλάχιστον ένακαι σε καθένα από αυτά το λεκτικό και την τιμή του.  
 + 
 +Στα κριτήρια χρειάζεται ιδιαίτερη **προσοχή** μιας και η κλίμακα είναι εκατονταβάθμια και το ποσοστό συμμετοχής  του κάθε κριτήριου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100%. Επίσης όλα τα κριτήρια που θα εισάγεται θα πρέπει να δίνουν **άθροισμα** στο πεδίο ποσοστό συμμετοχής  ίσο με 100%. Για παράδειγμα εάν έχουμε ένα κριτήριο το ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να καθοριστεί στο 100%, εάν έχουμε 2 κριτήρια το άθροισμα των 2 κριτηρίων για το ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να είναι  100% (πχ. κριτήριο α = 20% και κριτήριο β= 80%).  
 + 
 +Στις τιμές θα πρέπει η μέγιστη τιμή να είναι ίδια σε όλα τα κριτήρια και είναι αυτή που καθορίζει τον βαθμό κάθε εργασίας που θα αξιολογηθεί με την ρουμπρίκα. 
 + 
 +Αφού καθορίσετε τα παραπάνω κριτήρια η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Αποθήκευση”. 
  
 [{{ :el:teacher:assignment:rubrics_criteria.jpg?500 |Καθορισμός κριτηρίων ρουμπρίκας}}] [{{ :el:teacher:assignment:rubrics_criteria.jpg?500 |Καθορισμός κριτηρίων ρουμπρίκας}}]
  
-Για παράδειγμα εάν έχουμε ένα κριτήριο το ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να καθοριστεί στο 100%, εάν έχουμε 2 κριτήρια το άθροισμα των 2 κριτηρίων για το ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να είναι  100% (πχ. κριτήριο α = 20% και κριτήριο β= 80%). Αφού καθορίσετε τα παραπάνω κριτήρια η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Αποθήκευση”.+Για να αξιολογήσετε μια εργασία με βάση μια ρουμπρίκα επιλέξτε "Τύπο βαθμολογίας" τις "Ρουμπρίκες" και επιλέξτε στο αναδυόμενο μενού την κατάλληλη ρουμπρίκα
 + 
 +[{{ :el:teacher:assignment:rubrics_based_grading.jpg?500 |Τύπος βαθμολογίας Ρουπρίκες}}]
  
  • Last modified: 2019/04/04 14:30