Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
el:teacher:assignments [2018/10/05 14:21]
admin
el:teacher:assignments [2019/04/10 12:00] (current)
admin
Line 37: Line 37:
 Μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας όλες τις εργασίες που έχουν τοποθετηθεί από τους Εκπαιδευόμενοι σε συμπιεσμένο αρχείο επιλέγοντας τον σύνδεσμο "​Κατέβασμα όλων των εργασιών σε αρχείο .zip". Μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας όλες τις εργασίες που έχουν τοποθετηθεί από τους Εκπαιδευόμενοι σε συμπιεσμένο αρχείο επιλέγοντας τον σύνδεσμο "​Κατέβασμα όλων των εργασιών σε αρχείο .zip".
  
-=== Βαθμολόγηση εργασιών ​ === +__**Δείτε επιπλέον**__ 
-Για να βαθμολογήσετε μια ​εργασία την οποία έχουν υποβάλει οι εκπαιδευόμενοι αρχικά μεταβείτε στο χώρο τον εργασιών και επιλέξτε την εργασία που επιθυμείτε να βαθμολογήσετε . Αφού επιλέξετε την εργασία που επιθυμείτε σας δύνονται ​ δυο τρόποι να βαθμολόγησης της. Με τον πρώτο τρόπο ​ πρέπει να επιλέξετε την εργασία του εκπαιδευόμενου που επιθυμείτε να βαθμολογήσετε και στο πεδίο βαθμός ​ απλά να εισάγετε τον βαθμό της εργασίας. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία (αποθήκευση βαθμού) θα πρέπει να επιλέξετε το σύνδεσμο “Καταχώρηση αλλαγών”.+
  
-[{{ :el:teacher:assignment:assignment_grade_create3.jpg?​500 ​|Βαθμολόγηση εργασίας (Α τρόπος)}}]+[[el:teacher:assignments:grades|Βαθμολόγηση εργασιών]]
  
-Για τον δεύτερο τρόπο ​ θα  ​πρέπει να επιλέξετε την εργασία του φοιτητή ​ που επιθυμείτε να βαθμολογήσετε ​και  να πατήσετε το σύνδεσμο ​ “Διόρθωση”.+[[el:​teacher:​assignments:​rubric|Ρουμπρίκες]]
  
-[{{ :el:teacher:assignment:assignment_grade_create4.jpg?​500 ​|Βαθμολόγηση εργασίας ​(Β τρόπος)}}]+[[el:teacher:assignments:scale|Βαθμολογικές κλίμακες]]
  
-Εν συνεχεία εισάγετε το βαθμό ​ στο αντίστοιχο πεδίο και ​ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (αποθήκευση βαθμού) επιλέξετε το σύνδεσμο “Καταχώρηση αλλαγών”. +[[el:​teacher:​assignments:turnitin|Έλεγχος ​Λογοκλοπής ​ (TurnItIn)]]
- +
- +
-[{{ :​el:​teacher:​assignment:​assignment_grade_create5.jpg?​500 |Βαθμολόγηση εργασίας (Β τρόπος)}}] +
- +
- +
-=== Βαθμολογικές κλίμακες === +
- +
-Μια νέα λειτουργία του υποσυστήματος των εργασιών είναι οι “Βαθμολογικές κλίμακες”).  +
-  +
-[{{ :el:teacher:assignment:assignment_grade.jpg?​500 ​|Βαθμολογικές κλίμακες}}] +
- +
-Μέσω αυτού του νέου χαρακτηριστικού ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να καθορίσει τις βαθμολογικές κλίμακες των εργασιών. Για παράδειγμα μπορεί να γίνει μια αντιστοίχηση της 10 βάθμιας κλίμακας με γράμματα του αλφαβήτου (πχ.10=Ά,​Α=8). +
-  +
-[{{ :​el:​teacher:​assignment:​assignment_grade_create.jpg?​500 |Αντιστοίχιση δεκαβάθμιας κλίμακας με γράμματα του αλφαβήτου}}] +
- +
-Με αυτό τον τρόπο μπορούν να καθοριστούν νέες κλίμακες και να αντιστοιχηθούν δεκαβάθμιες κλίμακες με γράμματα του αλφαβήτου. ​Έτσι δίνεται ένα νέο χαρακτηριστικό το οποίο επεκτείνει την βαθμολόγηση τόσο του μαθήματος όσο και των ​εργασιών.  +
- +
-=== Ρουμπρίκες === +
-Η ρουμπρίκα αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων. Πρόκειται για ένα είδος περιγραφικής αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας. +
-Για την δημιουργία νέας ρουμπρίκας επιλέξτε το σύνδεσμο “Δημιουργία Ρουμπρίκας”. +
-[{{ :​el:​teacher:​assignment:​new_rubric.jpg?​500 |Δημιουργία νέας ρουμπρίκας }}] +
-Εν συνεχεία θα πρέπει στην φόρμα που εμφανίζεται να συμπληρώσετε τον τίτλο της ρουμπρίκας,​ μια περιγραφή και να καθορίσετε τόσο τα λεκτικά της ​ όσο και τα κριτήρια αυτής.Εν συνεχεία θα πρέπει στην φόρμα που εμφανίζεται να συμπληρώσετε τον τίτλο της ρουμπρίκας, μια περιγραφή και να καθορίσετε τόσο τα λεκτικά της  ​όσο και τα κριτήρια αυτής. Έπειτα θα πρέπει να καθορίσετε τα κριτήρια γράφοντας τον τίτλο του και το ποσοστό συμμετοχής. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη **προσοχή** μιας και η κλίμακα είναι εκατοσταβάθμια και το ποσοστό συμμετοχής ​ του κάθε κριτήριου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100%. Επίσης όλα τα κριτήρια που θα εισάγεται θα πρέπει να δίνουν **άθροισμα** στο πεδίο ποσοστό συμμετοχής ​ ίσο με 100%.  +
- +
-[{{ :​el:​teacher:​assignment:​rubrics_criteria.jpg?​500 |Καθορισμός κριτηρίων ρουμπρίκας}}] +
- +
-Για παράδειγμα εάν έχουμε ένα κριτήριο το ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να καθοριστεί στο 100%, εάν έχουμε 2 κριτήρια το άθροισμα των 2 κριτηρίων για το ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να είναι ​ 100% (πχ. κριτήριο α = 20% και κριτήριο β= 80%). Αφού καθορίσετε τα παραπάνω κριτήρια η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Αποθήκευση”.+