el:teacher:exercises

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
el:teacher:exercises [2020/04/24 17:14]
admin
el:teacher:exercises [2020/07/17 13:15] (current)
admin
Line 15: Line 15:
 [{{ :el:teacher:exercises:parameters_a.jpg?500 |Συμπλήρωση παραμέτρων ασκήσεων}}] [{{ :el:teacher:exercises:parameters_a.jpg?500 |Συμπλήρωση παραμέτρων ασκήσεων}}]
  
-  * **Επιτρεπόμενες επαναλήψεις**: Καθορίστε πόσες φορές μπορεί ο ίδιος χρήστης να επαναλάβει την συγκεκριμένη  άσκηση. +  * **Επιτρεπόμενες επαναλήψεις**: καθορίστε πόσες φορές μπορεί ο ίδιος χρήστης να επαναλάβει την συγκεκριμένη  άσκηση. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός 0 των επιτρεπόμενων επαναλήψεων αντιστοιχεί σε “άπειρες” επαναλήψεις  εκτέλεσης της άσκησης από την πλευρά των εκπαιδευομένων
-  * **Τυχαίες ερωτήσεις**: δηλώστε αν επιθυμείτε η άσκηση σας να επιλέγει τυχαία ένα συγκεκριμένο πλήθος ερωτήσεων από αυτές οι οποίες έχουν οριστεί πως ανήκουν στην τρέχουσα άσκηση.+  * **Τυχαίες ερωτήσεις**: δηλώστε αν επιθυμείτε η άσκηση σας να επιλέγει τυχαία ένα συγκεκριμένο πλήθος ερωτήσεων από αυτές οι οποίες έχουν οριστεί πως ανήκουν στην τρέχουσα άσκηση.Εάν  επιλέξετε να ενεργοποιήσετε την συγκεκριμένη επιλογή τότε σας δίνεται η δυνατότητα να καθορίσετε τον αριθμό των τυχαίων ερωτήσεων που θα εμφανίζεται σε κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά από ένα σύνολο ερωτήσεων οι οποίες έχουν αντιστοιχηθεί στην συγκεκριμένη άσκηση. 
   * **Απαντήσεις**: επιλέξτε εάν επιθυμείτε ή όχι να εμφανίζονται στο τέλος της άσκησης τα αποτελέσματα της ή να εμφανίζονται τα αποτελέσματα μετά την τελευταία προσπάθεια από τον εκπαιδευόμενο.   * **Απαντήσεις**: επιλέξτε εάν επιθυμείτε ή όχι να εμφανίζονται στο τέλος της άσκησης τα αποτελέσματα της ή να εμφανίζονται τα αποτελέσματα μετά την τελευταία προσπάθεια από τον εκπαιδευόμενο.
   * **Βαθμολογία**: επιλέξτε εάν επιθυμείτε ή όχι να εμφανίζεται στο τέλος της ασκησης η βαθμολογία της ή να εμφανίζεται η βαθμολογία μετά την τελευταία προσπάθεια από τον εκπαιδευόμενο.   * **Βαθμολογία**: επιλέξτε εάν επιθυμείτε ή όχι να εμφανίζεται στο τέλος της ασκησης η βαθμολογία της ή να εμφανίζεται η βαθμολογία μετά την τελευταία προσπάθεια από τον εκπαιδευόμενο.
   * **Ανάθεση σε**:  η συγκεκριμένη επιλογή ορίζει  σε ποιες κατηγορίες εκπαιδευομένων θα είναι διαθέσιμη η παρούσα άσκηση (όλους τους εκπαιδευόμενους, συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους, ομάδες χρηστών)   * **Ανάθεση σε**:  η συγκεκριμένη επιλογή ορίζει  σε ποιες κατηγορίες εκπαιδευομένων θα είναι διαθέσιμη η παρούσα άσκηση (όλους τους εκπαιδευόμενους, συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους, ομάδες χρηστών)
 +  * ** Συνέχιση προσπάθειας:** εδώ μπορείτε να καθορίστε το διάστημα σε λεπτά που έχει ο εκπαιδευόμενος στην διάθεση του για να επανασυνδεθεί και να συνεχίσει την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης άσκησης. Η συγκεκριμένη λειτουργία ενεργοποιείται όταν σε ένα εκπαιδευόμενο κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία στον υπολογιστή του (διακοπή σύνδεσης δικτύου, πτώση τάσης ρεύματος).
   * **Συνθηματικό πρόσβασης:** καθορίστε εάν επιθυμείτε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στην άσκηση σας μέσω συνθηματικού (password)   * **Συνθηματικό πρόσβασης:** καθορίστε εάν επιθυμείτε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στην άσκηση σας μέσω συνθηματικού (password)
   * **Πρόσβαση από διεύθυνση δικτύου (συγκεκριμένες IP(s))**: ορίστε τις διευθύνσεις οι οποίες θα επιθυμούσατε να  έχουν πρόσβαση στην συγκεκριμένη άσκηση   * **Πρόσβαση από διεύθυνση δικτύου (συγκεκριμένες IP(s))**: ορίστε τις διευθύνσεις οι οποίες θα επιθυμούσατε να  έχουν πρόσβαση στην συγκεκριμένη άσκηση
   * **Ετικέτες (Tags)**: συσχετίστε την τρέχουσα άσκηση με μια ετικέτα. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι αρκετά χρήσιμη για την αναζήτηση μέσω ετικετών στο μέλλον.   * **Ετικέτες (Tags)**: συσχετίστε την τρέχουσα άσκηση με μια ετικέτα. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι αρκετά χρήσιμη για την αναζήτηση μέσω ετικετών στο μέλλον.
    
-[{{ :el:teacher:exercises:papameters_b.jpg?500 |Συμπλήρωση παραμέτρων ασκήσεων}}]+[{{ :el:teacher:exercises:parameters_b.jpg?600 |Συμπλήρωση παραμέτρων ασκήσεων}}] 
 + 
 +[{{ :el:teacher:exercises:parameters_b_2.jpg?600 |Συμπλήρωση παραμέτρων ασκήσεων}}] 
  
 Η διαδικασία  συμπλήρωσης των στοιχείων της άσκησης ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Δημιουργία”. Η διαδικασία  συμπλήρωσης των στοιχείων της άσκησης ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Δημιουργία”.
    
 [{{ :el:teacher:exercises:exercise_elemetns.jpg?500 |Διαδικασία ολοκλήρωσης συμπλήρωσης στοιχείων άσκησης}}] [{{ :el:teacher:exercises:exercise_elemetns.jpg?500 |Διαδικασία ολοκλήρωσης συμπλήρωσης στοιχείων άσκησης}}]
 +
 +Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι εάν έχουμε δημιουργήσει μια νέα άσκηση στην οποία ακόμα δεν έχουμε προσθέσει ερωτήσεις τότε αυτή η άσκηση θα είναι **μη ορατή** (γκρι χρώμα). Για να γίνει ορατή θα πρέπει να προστεθούν ερωτήσεις όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.
 +
 +[{{ :el:teacher:exercises:parameters_b_3.jpg?500 |Μη εμφάνιση άσκησης χωρίς ερωτήσεις}}]
  
 Εν συνεχεία θα πρέπει να εισάγετε τις ερωτήσεις οι οποίες θα περιέχονται στην συγκεκριμένη άσκηση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε δημιουργώντας μια νέα ερώτηση είτε επιλέγοντας από μια ερώτηση η οποία υπάρχει στην “**Τράπεζα ερωτήσεων**”. Εν συνεχεία θα πρέπει να εισάγετε τις ερωτήσεις οι οποίες θα περιέχονται στην συγκεκριμένη άσκηση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε δημιουργώντας μια νέα ερώτηση είτε επιλέγοντας από μια ερώτηση η οποία υπάρχει στην “**Τράπεζα ερωτήσεων**”.
  • Last modified: 2020/04/24 17:14