Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
el:teacher:gradebook [2017/03/06 15:03]
admin
el:teacher:gradebook [2017/03/06 15:22]
admin
Line 83: Line 83:
 Για την μη αυτόματη βαθμολόγηση των στοιχείων ενός βαθμολογίου (δραστηριότητες,​ εργασίες) απλά επιλέξτε αρχικά το βαθμολόγιο που επιθυμείτε και πατώντας επάνω του επιλέξτε εκ νέου το στοιχείο εκείνο που πρόκειται να βαθμολογήσετε. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να καθορίσετε το ποσοστό συμμετοχής του κάθε στοιχείου στο τελικό άθροισμα το οποίο είναι σε μορφή % (εικόνα 16). Για την μη αυτόματη βαθμολόγηση των στοιχείων ενός βαθμολογίου (δραστηριότητες,​ εργασίες) απλά επιλέξτε αρχικά το βαθμολόγιο που επιθυμείτε και πατώντας επάνω του επιλέξτε εκ νέου το στοιχείο εκείνο που πρόκειται να βαθμολογήσετε. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να καθορίσετε το ποσοστό συμμετοχής του κάθε στοιχείου στο τελικό άθροισμα το οποίο είναι σε μορφή % (εικόνα 16).
  
-[{{ :wiki:3.4:man_t_el115g.jpg?500 |Εικ. ​Καθορισμός ποσοστού συμμετοχής στοιχείων βαθμολογίου}}] +[{{ :el:teacher:gradebook:​grades_percentage.jpg?500 |Καθορισμός ποσοστού συμμετοχής στοιχείων βαθμολογίου}}]
  
 Για την μη αυτόματη βαθμολόγηση των στοιχείων ενός βαθμολογίου (δραστηριότητες,​ εργασίες) απλά επιλέξτε αρχικά το βαθμολόγιο που επιθυμείτε και πατώντας επάνω του επιλέξτε εκ νέου το στοιχείο εκείνο(εργασία,​ άσκηση,​ γραμμή μάθησης) ​ που πρόκειται να βαθμολογήσετε. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και πάλι ότι θα πρέπει να καθορίσετε το ποσοστό συμμετοχής του κάθε στοιχείου στο τελικό άθροισμα το οποίο είναι σε μορφή % (εικόνα 16). Για να ολοκληρώσετε την βαθμολόγηση πατήστε επάνω στο στοιχείο το οποίο επιθυμείτε και στην εμφανιζόμενη οθόνη συμπληρώστε στον αντίστοιχο χρήστη την βαθμολογία του (εικόνα 17). Για την μη αυτόματη βαθμολόγηση των στοιχείων ενός βαθμολογίου (δραστηριότητες,​ εργασίες) απλά επιλέξτε αρχικά το βαθμολόγιο που επιθυμείτε και πατώντας επάνω του επιλέξτε εκ νέου το στοιχείο εκείνο(εργασία,​ άσκηση,​ γραμμή μάθησης) ​ που πρόκειται να βαθμολογήσετε. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και πάλι ότι θα πρέπει να καθορίσετε το ποσοστό συμμετοχής του κάθε στοιχείου στο τελικό άθροισμα το οποίο είναι σε μορφή % (εικόνα 16). Για να ολοκληρώσετε την βαθμολόγηση πατήστε επάνω στο στοιχείο το οποίο επιθυμείτε και στην εμφανιζόμενη οθόνη συμπληρώστε στον αντίστοιχο χρήστη την βαθμολογία του (εικόνα 17).
  
-[{{ :wiki:3.4:man_t_el115h.jpg?500 |Εικ. ​Συμπλήρωση μη αυτόματης βαθμολόγησης στο βαθμολόγιο}}]+[{{ :el:teacher:gradebook:​add_custom_grade.jpg?500 |Συμπλήρωση μη αυτόματης βαθμολόγησης στο βαθμολόγιο}}]