el:teacher:gradebook

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
el:teacher:gradebook [2017/03/06 15:22]
admin
el:teacher:gradebook [2020/04/02 16:02]
admin Αναδιατύπωση
Line 1: Line 1:
 ==== Βαθμολόγιο ==== ==== Βαθμολόγιο ====
  
-Το υποσύστημα «Βαθμολόγιο» σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε  μια σειρά από «Ηλεκτρονικά Βαθμολόγια» στα πλαίσια του μαθήματος. Συγκεκριμένα μέσω του αναφερόμενου υποσυστήματος καθορίζεται: +Το υποσύστημα «Βαθμολόγιο» σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε μια σειρά από «Ηλεκτρονικά Βαθμολόγια» στο πλαίσιο του μαθήματος. Συγκεκριμένα μέσω του αναφερόμενου υποσυστήματος είναι δυνατή:
   * η τελική βαθμολόγηση και ενημέρωση των εκπαιδευμένων σχετικά με τους βαθμούς τους σε ένα μάθημα   * η τελική βαθμολόγηση και ενημέρωση των εκπαιδευμένων σχετικά με τους βαθμούς τους σε ένα μάθημα
-  * η βαθμολόγηση εκπαιδευμένων τόσο σε “πρωτεύοντες” δραστηριότητες του μαθήματος (εργασίες, ασκήσεις) όσο και σε δευτερεύοντες δραστηριότητες (π.χ., βαθμός εργαστηρίου)+  * η βαθμολόγηση εκπαιδευμένων τόσο σε δραστηριότητες του μαθήματος που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα (εργασίες, ασκήσεις) όσο και σε δραστηριότητες αξιολόγησης που δεν γίνεται αυτόματα (π.χ. προφορικός βαθμός, βαθμός εργαστηρίου)
   * η ενημέρωση του εκπαιδευόμενου για τους βαθμούς που έχει πετύχει σε όλες τις δραστηριότητες ενός μαθήματος   * η ενημέρωση του εκπαιδευόμενου για τους βαθμούς που έχει πετύχει σε όλες τις δραστηριότητες ενός μαθήματος
-  * Πιο αναλυτικά, το υποσύστημα “Βαθμολόγιο” παρέχει στον εκπαιδευτή δυνατότητες όπως (εικόνα 1)+ 
 +Πιο αναλυτικά, το υποσύστημα “Βαθμολόγιο” παρέχει στον εκπαιδευτή δυνατότητες όπως(εικόνα 1)
   * διαμόρφωση - ρυθμίσεις του βαθμολογίου   * διαμόρφωση - ρυθμίσεις του βαθμολογίου
   * προσθήκη νέας δραστηριότητας /εργασίας / άσκησης /γραμμής μάθησης    * προσθήκη νέας δραστηριότητας /εργασίας / άσκησης /γραμμής μάθησης 
-  * προσθήκη –αντιστοίχηση εκπαιδευμένων στο βαθμολόγιο+  * προσθήκη – αντιστοίχιση εκπαιδευμένων στο βαθμολόγιο
   * καταχώρηση βαθμών   * καταχώρηση βαθμών
  
 [{{ :el:teacher:gradebook:gradebook_home_page.jpg?500 |Κεντρική οθόνη διαθεσίμων ενεργειών βαθμολογίου}}] [{{ :el:teacher:gradebook:gradebook_home_page.jpg?500 |Κεντρική οθόνη διαθεσίμων ενεργειών βαθμολογίου}}]
  
-Για την δημιουργία ενός νέου βαθμολογίου επιλέξτε το σύνδεσμο «Νέο Βαθμολόγιο»  (εικόνα 2).+Για την δημιουργία ενός νέου βαθμολογίου επιλέξτε το σύνδεσμο «Νέο Βαθμολόγιο»(εικόνα 2)
  
 [{{ :el:teacher:gradebook:create_new_gradebook.jpg?500 |Δημιουργία νέου Βαθμολογίου}}] [{{ :el:teacher:gradebook:create_new_gradebook.jpg?500 |Δημιουργία νέου Βαθμολογίου}}]
  
-Εν συνεχεία εισάγετε  τα στοιχεία τα οποία περιγράφουν το βαθμολόγιο (εικόνα 3)+Εν συνεχεία εισάγετε τα στοιχεία τα οποία περιγράφουν το βαθμολόγιο(εικόνα 3)
  
 [{{ :el:teacher:gradebook:add_elements_gradebook.jpg?500 |Εισαγωγή αρχικών στοιχείων βαθμολογίου}}] [{{ :el:teacher:gradebook:add_elements_gradebook.jpg?500 |Εισαγωγή αρχικών στοιχείων βαθμολογίου}}]
Line 53: Line 54:
 [{{ :el:teacher:gradebook:add_user_groups.jpg?500 |Εισαγωγή συγκεκριμένων ομάδων χρηστών στο βαθμολόγιο}}] [{{ :el:teacher:gradebook:add_user_groups.jpg?500 |Εισαγωγή συγκεκριμένων ομάδων χρηστών στο βαθμολόγιο}}]
  
-Εν συνεχεία και εφόσον έχουν εισαχθεί -προστεθεί οι χρήστες στο βαθμολόγιο μπορείτε να προσθέσετε μια σειρά από “βαθμολογούμενα υποσυστήματα” στα οποία έχουν συμμετάσχει οι εκπαιδευόμενοι.  Αυτά τα υποσυστήματα θα καθορίζουν την δομή του βαθμολογίου σας και μπορεί να είναι : +Εν συνεχεία και εφόσον έχουν εισαχθεί -προστεθεί οι χρήστες στο βαθμολόγιο μπορείτε να προσθέσετε μια σειρά από “βαθμολογούμενα υποσυστήματα” στα οποία έχουν συμμετάσχει οι εκπαιδευόμενοι.  Αυτά τα υποσυστήματα θα καθορίζουν την δομή του βαθμολογίου σας και μπορεί να είναι:
   * Δραστηριότητες   * Δραστηριότητες
   * Εργασίες   * Εργασίες
Line 73: Line 74:
 [{{ :el:teacher:gradebook:add_exercise.jpg?500 | Προσθήκη άσκησης στο βαθμολόγιο}}] [{{ :el:teacher:gradebook:add_exercise.jpg?500 | Προσθήκη άσκησης στο βαθμολόγιο}}]
  
-Για την εισαγωγή μιας γραμμής μάθησης στο βαθμολόγιο επιλέξτε το σύνδεσμο Προσθήκη- Γραμμής μάθησης. Από την λίστα με τις υπάρχουσες γραμμές μάθησης προσθέστε την γραμμή  μάθησης την οποία επιθυμείτε. +Για την εισαγωγή μιας γραμμής μάθησης στο βαθμολόγιο επιλέξτε το σύνδεσμο Προσθήκη- Γραμμής μάθησης. Από την λίστα με τις υπάρχουσες γραμμές μάθησης προσθέστε την γραμμή μάθησης την οποία επιθυμείτε.
  
 [{{ :el:teacher:gradebook:add_learning_path.jpg?500 |Εισαγωγή γραμμής μάθησης στο βαθμολόγιο}}] [{{ :el:teacher:gradebook:add_learning_path.jpg?500 |Εισαγωγή γραμμής μάθησης στο βαθμολόγιο}}]
  • Last modified: 2020/04/02 16:03