Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
el:teacher:introduction [2017/02/21 11:32]
admin
el:teacher:introduction [2017/02/21 13:03] (current)
admin
Line 4: Line 4:
 Βασική επιδίωξη είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα,​ υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση,​ αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού,​ που προσφέρεται σήμερα στους εκπαιδευόμενους με παραδοσιακά μέσα (βιβλία,​ σημειώσεις,​ κλπ.), σε ψηφιακή μορφή άμεσα προσβάσιμη από το Διαδίκτυο. ​ Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Βασική επιδίωξη είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα,​ υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση,​ αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού,​ που προσφέρεται σήμερα στους εκπαιδευόμενους με παραδοσιακά μέσα (βιβλία,​ σημειώσεις,​ κλπ.), σε ψηφιακή μορφή άμεσα προσβάσιμη από το Διαδίκτυο. ​ Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
  
-[{{:​el:​teacher:​introduction:​short_description.jpg?​400|Εικ.1 ​ Η πλατφόρμα Open eClass}}]+[{{:​el:​teacher:​introduction:​short_description.jpg?​400|Εικ.1 Η πλατφόρμα Open eClass}}]
  
 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για τον εγγεγραμμένο χρήστη - εκπαιδευτή όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες της πλατφόρμας. Ειδικότερα περιγράφονται οι διαδικασίες δημιουργίας και διαχείρισης των ηλεκτρονικών μαθημάτων,​ η οργάνωση,​ αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού,​ η ηλεκτρονική υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών,​ η περιγραφή της ταυτότητας του μαθήματος,​ η δημοσίευση της ατζέντας,​ η αποστολή ενημερωτικών ανακοινώσεων,​ η δημιουργία κι οργάνωση ομάδων εργασίας και περιοχών συζητήσεων,​ η δημιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης κλπ. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για τον εγγεγραμμένο χρήστη - εκπαιδευτή όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργίες και οι δυνατότητες της πλατφόρμας. Ειδικότερα περιγράφονται οι διαδικασίες δημιουργίας και διαχείρισης των ηλεκτρονικών μαθημάτων,​ η οργάνωση,​ αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού,​ η ηλεκτρονική υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών,​ η περιγραφή της ταυτότητας του μαθήματος,​ η δημοσίευση της ατζέντας,​ η αποστολή ενημερωτικών ανακοινώσεων,​ η δημιουργία κι οργάνωση ομάδων εργασίας και περιοχών συζητήσεων,​ η δημιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης κλπ.