el:teacher:registration

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

el:teacher:registration [2017/02/21 11:19] (current)
admin created
Line 1: Line 1:
 +===== Εγγραφή στην Πλατφόρμα  ===== 
 +Η είσοδος στην πλατφόρμα με τη ιδιότητα του εκπαιδευτή, θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες – λειτουργίες που υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να αποκτήσετε έναν Λογαριασμό Εκπαιδευτή. 
  • Last modified: 2017/02/21 11:19