Εγγραφή Εκπαιδευόμενου (Δημιουργία Λογαριασμού)

Βήμα 1: Εγγραφή Εκπαιδευόμενου (Δημιουργία λογαριασμού )
Βήμα 2: Φόρμα Εγγραφής
Βήμα 3: Στοιχεία εκπαιδευόμενου & εγγραφή
Βήμα 4: Επιβεβαίωση email (μόνον όταν ζητείται υποχρεωτικά)
Βήμα 5: Είσοδος (ως εκπαιδευόμενος)