Εγγραφή Μέλους (Δημιουργία λογαριασμού)

Step 1: member registration (Account creation)
Step 2: registration form
Step 3: member personal data & registration
Step 4: email confirmation (only when this is required)
Step 5: platform login (as member)