Εγγραφή Εκπαιδευόμενου (Δημιουργία λογαριασμού)

Βήμα 1: Εγγραφή Εκπαιδευόμενου (Δημιουργία λογαριασμού )
Βήμα 2: Φόρμα Αίτησης
Βήμα 3: Στοιχεία εκπαιδευόμενου & υποβολή
Βήμα 4: Πορεία διεκπεραίωσης αίτησης
Βήμα 5: Είσοδος (ως εκπαιδευόμενος)