el:3.5:ecourse

Γνωριμία με το Ηλεκτρονικό Μάθημα

Βήμα 1: Είσοδος σε μάθημα
Βήμα 2: Το περιβάλλον του μαθήματος
Βήμα 3: Παρακολούθηση υλικού μαθήματος (πχ. έγγραφα))
Βήμα 4: Παρακολούθηση υλικού μαθήματος (πχ. σύνδεσμοι)
  • Last modified: 2016/07/12 13:10