Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

el:3.6:admin:course_administration:metadata_categories [2017/12/01 14:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Κατηγορίες Μεταδεδομένων ====
 +
 +Μέσω της επιλογής “Κατηγορίες μεταδεδομένων” ​ ως διαχειριστής της πλατφόρμας σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες μεταδεδομένων οι οποίες θα μπορούν να εμφανιστούν στα εκάστοτε μαθήματα.Για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία μεταδεδομένων ακολουθείστε την διαδρομή:​ Επιλογές Διαχείρισης- Διαχείριση Πλατφόρμας- Διαχείριση Μαθημάτων-Κατηγορίες Μεταδεδομένων.Εν συνεχεία επιλέξτε το σύνδεσμο “Προσθήκη” και στη εμφανιζόμενη φόρμα συμπληρώστε το όνομα (Ελληνικά-Αγγλικά) την ταξινόμηση και τα υπόλοιπα στοιχεία που επιθυμείτε να περιέχει η νέα κατηγορία μεταδεδομένων που θέλετε να δημιουργήσετε. ​
 +
 +[{{ :​el:​admin:​course_administration:​metadata_categories:​new_metadata_category.jpg?​500 |Προσθήκη νέας κατηγορίας μεταδεδομένων}}]
 +
 +[{{ :​el:​admin:​course_administration:​metadata_categories:​add_metadata_category.jpg?​500 |Συμπλήρωση στοιχείων ​ για τις κατηγορίες μεταδεδομένων}}]
 +
 +Η συγκεκριμένη διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Αποθήκευση”. Έπειτα θα πρέπει να εισάγετε τις τιμές για τις κατηγορίες μεταδεδομένων που δημιουργήσατε. Αυτό υλοποιείται μέσω του συνδέσμου “Επεξεργασία τιμών”. Εισάγεται και εδώ ​ το όνομα της τιμής τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά αλλά και την σειρά ταξινόμησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο “Αποθήκευση”.
 +
 +[{{ :​el:​admin:​course_administration:​metadata_categories:​add_metadata_values.jpg?​500 |Εισαγωγή τιμών για τις κατηγορίες μεταδεδομένων}}]