el:3.6:start

Πλατφόρμα Open eClass


Λειτουργική Τεκμηρίωση

Οδηγίες Εγκατάστασης, Αναβάθμισης

Χρήσιμοι Οδηγοί

Για προγραμματιστές

Αν θέλετε να συνεισφέρετε στην ανάπτυξη της πλατφόρμας ή απλά να δείτε τον τρόπο λειτουργίας της (από τη σκοπιά του προγραμματιστή) τότε δείτε τους παρακάτω χρήσιμους συνδέσμους

https://dev.openeclass.org/projects/openeclass/wiki/Wiki

Επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία ανάπτυξης στο

https://github.com/gunet/openeclass


Ομάδα Ανάπτυξης

Δείτε εδώ πληροφορίες για την ομάδα ανάπτυξης.

  • Last modified: 2017/12/12 11:31