Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

el:3.6:student:course_units [2017/07/06 15:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Θεματικές ενότητες ====
 +Στα πλαίσια ενός μαθήματος η πλατφόρμα δίνει στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα να δείτε και να χρησιμοποιήσετε το υλικό των διαφόρων θεματικών ενοτήτων τις οποίες έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτής στα πλαίσια του μαθήματος. Προκείμενου να δείτε το περιεχόμενο και τα στοιχειά που περιέχει η θεματική ενότητα δεν έχετε παρά να πατήσετε ​ πάνω στον τίτλο της.
  
 +[{{ :​el:​student:​course_units:​unit_main_page.jpg?​500 |Στοιχεία Θεματικών ενοτήτων}}]  ​
 +
 +Μια σειρά από **στοιχεία** είναι διαθέσιμα στα πλαίσια της θεματικής ενότητας για την παρακολούθησης τους όπως: ασκήσεις,​ έγγραφα,​ κείμενα,​ σύνδεσμοι,​ γραμμές μάθησης,​ πολυμεσικά αρχεία,​ περιοχές συζητήσεων,​ ηλεκτρονικά βιβλία,​ εργασίες,​ ερωτηματολόγια,​ wikis. Για παράδειγμα για να δείτε το περιεχόμενο ενός αρχείου pdf απλά πατήστε πάνω στον τίτλο του. Το ίδιο ισχύει και για τα αλλά στοιχεία της θεματικής ενότητας. ​
 +
 +[{{ :​el:​student:​course_units:​pdf_file_view.jpg?​500 |Επιλογή αρχείων pdf θεματικής ενότητας }}]