Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

el:3.6:student:glossary [2017/04/03 13:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Γλωσσάριo ====
  
 +Το υποσύστημα «Γλωσσάριο» παρέχει στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα εμφάνισης όρων και κατηγοριών στα πλαίσια του μαθήματος. Για να εμφανίσετε ένα όρο ο οποίος ανήκει σε μια κατηγορία αρχικά επιλέξτε το σύνδεσμο “Κατηγορίες”.
 +
 +[{{ :​el:​student:​glossary:​link_categories_selection.jpg?​500 |Επιλογή συνδέσμου “Κατηγορίες”}}]
 +
 +Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή ​ της ​ κατηγορίας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος όρος.
 +
 +[{{ :​el:​student:​glossary:​categories_selection.jpg?​500 |Επιλογή κατηγορίας στο Γλωσσάριο}}]
 +
 +Έχοντας επιλέξει την κατηγορία εν συνεχεία επιλέγετε τον όρο που επιθυμείτε.
 +
 +[{{ :​el:​student:​glossary:​terms_selection.jpg?​500 |Επιλογή όρου από κατηγορία}}]
 +
 +Στην συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται τόσο ο όρος όσο και ο ορισμός που δίνεται από τον εκπαιδευτή.
 +
 +[{{ :​el:​student:​glossary:​view_terms.jpg?​500 |Εμφάνιση όρου και ορισμού}}]
 +
 +Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχει αλφαβητική επιλογή των όρων ανά γράμμα για την ευκολότερη αναζήτηση όταν το πλήθος των όρων είναι αρκετά μεγάλο.