Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

el:3.6:student:messages [2017/04/04 13:36] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Μηνύματα ====
 +Το υποσύστημα “Τα μηνύματα μου” ​ παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις ​ παρακάτω δυνατότητες:​
 +  * Αποστολή προσωπικών μηνυμάτων σε συγκεκριμένους ​ χρήστες ​
 +  * Αποστολή μηνυμάτων σε εγγεγραμμένους χρήστες ενός μαθήματος
 +
 +[{{ :​el:​student:​messages:​available_functions.jpg?​500 |Διαθέσιμες λειτουργίες του υποσυστήματος “Τα μυνήματά μου”}}]
 +
 +Επιλέγοντας την λειτουργία “Νέο προσωπικό μήνυμα” σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα νέο προσωπικό μήνυμα σε συγκεκριμένο χρήστη βάση του username το οποίο αυτός διαθέτει στην πλατφόρμα. Συμπληρώνετε τον τίτλο του μηνύματος,​ το κυρίως μήνυμα, ​ καθώς και τον χρήστη-παραλήπτη του μηνύματος και πατήστε αποστολή
 +
 +[{{ :​el:​student:​messages:​send_new_message.jpg?​500 |Αποστολή ​ “Νέου προσωπικού μηνύματος”}}]
 +
 +Το αποτέλεσμα της αποστολής του συγκεκριμένου μηνύματος εμφανίζεται στα εξερχόμενα μηνύματα
 +
 +[{{ :​el:​student:​messages:​outbox_messages.jpg?​500 |Εξερχόμενα μηνύματα υποσυστήματος “Τα μηνύματά μου”}}]
 +
 +Τα απαντητικά και κάθε άλλου είδους ​ μηνύματα εμφανίζονται στη κατηγορία των “εισερχομένων μηνυμάτων” του συγκεκριμένου υποσυστήματος. ​
 +
 +[{{ :​el:​student:​messages:​inbox_messages.jpg?​500 |Εισερχόμενα μηνύματα υποσυστήματος “Τα μηνύματά μου”}}]
 +
 +Για την αποστολή μηνυμάτων σε εγγεγραμμένους χρήστες ενός μαθήματος ​ επιλέγουμε την επιλογή “Νέο μήνυμα μαθήματος”
 +
 +[{{ :​el:​student:​messages:​course_new_message.jpg?​500 |Νέο μήνυμα μαθήματος υποσυστήματος “Τα μηνύματά μου”}}]
 +
 +Επιλέγουμε ​ το μάθημα στο οποίο θα γίνει η αποστολή του μηνύματος , τον τίτλο του μηνύματος,​ το κείμενο του μηνύματος , το αρχείο για αποστολή (εάν επιθυμούμε) , και τους παραλήπτες του συγκεκριμένου μηνύματος ​ και πατάμε “Αποστολή”
 +
 +[{{ :​el:​student:​messages:​send_message.jpg?​500 |Αποστολή μηνύματος μαθήματος του υποσυστήματος “Τα μηνύματά μου”}}]