el:3.6:student:registration

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

el:3.6:student:registration [2017/03/28 15:18]
el:3.6:student:registration [2017/03/28 15:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Εγγραφή στην Πλατφόρμα =====
  
 +Η σύνδεσή σας στην πλατφόρμα με τη ιδιότητα του εκπαιδευόμενου, θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες – λειτουργίες που υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Επιπλέον, θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μαθήματα που απαιτούν εγγραφή, καθώς επίσης και σε κλειστά μαθήματα, στα οποία θα σας εγγράψει ο εκπαιδευτής του μαθήματος. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκτήσετε έναν Λογαριασμό Εκπαιδευόμενου.
  • Last modified: 2017/03/28 15:18