Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

el:3.6:student:registration [2017/03/28 15:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Εγγραφή στην Πλατφόρμα =====
  
 +Η σύνδεσή σας στην πλατφόρμα με τη ιδιότητα του εκπαιδευόμενου,​ θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες – λειτουργίες που υποστηρίζουν τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Επιπλέον,​ θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μαθήματα που απαιτούν εγγραφή,​ καθώς επίσης και σε κλειστά μαθήματα,​ στα οποία θα σας εγγράψει ο εκπαιδευτής του μαθήματος. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκτήσετε έναν Λογαριασμό Εκπαιδευόμενου.