Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

el:3.6:teacher:attendance [2017/03/10 12:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Παρουσιολόγιο ====
 +Μέσα από το υποσύστημα «Παρουσιολόγιο» σας δίνετε η δυνατότητα να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε ​ μια σειρά από ηλεκτρονικά παρουσιολόγια στα πλαίσια του μαθήματος. Για να δημιουργήσετε ένα νέο παρουσιολόγιο απλά επιλέξτε το σύνδεσμο “Νέο παρουσιολόγιο”. ​
  
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​create_new_attendance.jpg?​500 |Δημιουργία νέου παρουσιολογίου}}]
 +
 +Εν συνεχεία εισάγετε τον τίτλο καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του παρουσιολογίου. Τέλος ​ μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των υποχρεωτικών παρουσιών των εκπαιδευομένων σε αυτό.
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​data_attendance.jpg?​500 |Εισαγωγή στοιχείων παρουσιολογίου}}]
 +
 +Μια σειρά από ενέργειες είναι διαθέσιμες στην κεντρική οθόνη του δημιουργημένου παρουσιολογίου. Συγκεκριμένα:​
 +  * **Ρυθμίσεις**:​ καθορίζεται ο τίτλος του παρουσιολογίου,​ η λίστα των χρηστών που θα συμμετάσχουν σε αυτό, ο αριθμός των υποχρεωτικών παρουσιών.
 +  * **Εκπαιδευόμενοι**:​ εμφανίζει τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο παρουσιολόγιο
 +  * **Προσθήκη**:​ μπορείτε να προσθέσετε μια δραστηριότητα,​ εργασία η άσκηση στο συγκεκριμένο παρουσιολόγιο.
 + 
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​main_page.jpg?​500 |Κεντρική οθόνη διαθεσίμων ενεργειών παρουσιολογίου}}]
 +
 +Επιλέγοντας την λειτουργία “Ρυθμίσεις” σας δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσετε τον τίτλο του παρουσιολογίου ,την ημερομηνία έναρξης και ​ λήξης του παρουσιολογίου. Τέλος ​ μπορείτε να τροποποιήσετε τον αριθμό των υποχρεωτικών παρουσιών των εκπαιδευομένων σε αυτό.
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​attendance_settings_a.jpg?​500 |Ρυθμίσεις παρουσιολογίου}}]
 +
 +Για να εισάγετε εκπαιδευόμενους σε ένα παρουσιολόγιο απλά επιλέξτε το σύνδεσμο “Εκπαιδευόμενοι” και στην συνέχεια το σύνδεσμο “εδώ”.
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​add_students_a.jpg?​500 |Προσθήκη εκπαιδευόμενων σε παρουσιολόγιο}}]
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​add_students_b.jpg?​500 |Προσθήκη εκπαιδευόμενων σε παρουσιολόγιο}}]
 +
 +Στην επόμενη οθόνη σας δίνονται τρεις επιλογές:​
 +  * συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων ​ στο παρουσιολόγιο
 +  * συμμετοχή συγκεκριμένων εκπαιδευόμενων ​ παρουσιολόγιο
 +  * συμμετοχή συγκεκριμένων ομάδων εκπαιδευόμενων- χρηστών στο παρουσιολόγιο
 + 
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​add_students_c.jpg?​500 |Προσθήκη εκπαιδευόμενων σε παρουσιολόγιο}}]
 +
 +Για την συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων απλά καθορίστε την ημερομηνία εγγραφής από – έως και ολοκληρώστε την διαδικασία επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ενημέρωση».
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​add_all_students.jpg?​500 |Εισαγωγή όλων των εκπαιδευόμενων στο παρουσιολόγιο}}]
 +
 +Για την εισαγωγή συγκεκριμένων εκπαιδευομένων απλά επιλέξτε τους εκπαιδευόμενους που επιθυμείτε από την αριστερή στήλη και μετακινείστε τους στην δεξιά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ενημέρωση» .
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​add_specific_users.jpg?​500 |Εικ. Εισαγωγή συγκεκριμένων εκπαιδευόμενων στο παρουσιολόγιο}}]
 +
 +Για την προσθήκη συγκεκριμένων ομάδων χρηστών-εκπαιδευομένων ​ επιλέξτε την ομάδα η τις ομάδες χρηστών που επιθυμείτε από την αριστερή στήλη και μετακινείστε τις στην δεξιά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ενημέρωση».
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​add_users_group.jpg?​500 |Εισαγωγή συγκεκριμένων ομάδων χρηστών στο παρουσιολόγιο}}]
 + 
 +Εν συνεχεία και εφόσον έχουν εισαχθεί-προστεθεί οι χρήστες στο παρουσιολόγιο μπορείτε να προσθέσετε μια σειρά από “υποσυστήματα” ​ τα οποία μπορεί να είναι: ​
 +  * Δραστηριότητες
 +  * Εργασίες
 +  * Ασκήσεις
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​add_subsystem.jpg?​500 |Προσθήκη συγκεκριμένων υποσυστημάτων στο παρουσιολόγιο}}] ​
 +
 +Για την εισαγωγή μιας δραστηριότητας επιλέξτε τον σύνδεσμο Προσθήκη-Δραστηριότητας ​ και καθορίστε την ημερομηνία διεξαγωγής. Δώστε τις σχετικές με την δραστηριότητα πληροφορία (πχ. Εργαστήριο μαθήματος). Η διαδικασία ολοκληρώνετε επιλέγοντας το σύνδεσμο “Αποθήκευση”.
 + 
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​add_activity.jpg?​500 |Προσθήκη δραστηριότητας στο παρουσιολόγιο}}]
 +
 +Για την εισαγωγή μιας εργασίας στο παρουσιολόγιο επιλέξτε το σύνδεσμο Προσθήκη-Εργασίας. Από την λίστα με τις υπάρχουσες εργασίες προσθέστε την εργασία την οποία επιθυμείτε. ​
 + 
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​add_assignment.jpg?​500 |Εισαγωγή εργασίας στο παρουσιολόγιο}}]
 +
 +Εάν επιθυμείτε να εισάγετε μια άσκηση στο παρουσιολόγιο επιλέξτε το σύνδεσμο “Προσθήκη-Άσκησης”. Από την λίστα με τις υπάρχουσες ασκήσεις προσθέστε την άσκηση την οποία επιθυμείτε. ​
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​add_exercise.jpg?​500 |Προσθήκη άσκησης στο παρουσιολόγιο}}]
 +
 +Ακόμη για την εξαγωγή ​ του παρουσιολογίου σε αρχείο με κατάληξη csv  και κωδικοποίηση windows-1253 απλά επιλέξτε το σύνδεσμο “Εξαγωγή σε κωδικοποίηση windows-1253”. Επιπρόσθετα εάν θέλετε μπορείτε να εξάγετε ​ το βαθμολόγιο ​ σε αρχείο με κατάληξη csv και κωδικοποίηση UTF-8 απλά επιλέξτε το σύνδεσμο “Εξαγωγή σε κωδικοποίηση UTF-8”.
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​attendance_settings_b.jpg?​500 |Ρυθμίσεις και εξαγωγή ​ του παρουσιολογίου σε csv μορφή}}]
 +
 +Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε πως κατά την προσθήκη είτε εργασίας είτε άσκησης στο παρουσιολόγιο μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή “Αυτόματη καταχώρηση παρουσίας”. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο εκπαιδευόμενος συμμετάσχει σε μια άσκηση η εργασία η οποία ​ περιέχεστε στο συγκεκριμένο παρουσιολόγιο η πλατφόρμα αυτόματα του καταχωρεί την παρουσία.
 +
 +[{{ :​el:​teacher:​attendance:​attendance_autocomplete.jpg?​500 |Επιλογή αυτόματης καταχώρησης παρουσίας}}]