Μαζική δημιουργία μαθημάτων

Για να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών μαθημάτων, παρακαλούμε εισαγάγετε στην παρακάτω περιοχή μια λίστα με τους τίτλους των μαθημάτων που επιθυμείτε να δημιουργηθούν (κάθε τίτλος μαθήματος σε ξεχωριστή γραμμή).

Αν επιθυμείτε να προστεθεί αυτόματα καθηγητής στο μάθημα, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο ή το όνομα χρήστη του μετά τον τίτλο, διαχωρισμένο με το χαρακτήρα “|”.

Δημιουργία πολλαπλών Μαθημάτων - Επιλογές