Έλεγχος αποτυχημένων εισόδων

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει μια σειρά ρυθμίσεων σχετικά με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση καταγραφής των αποτυχημένων εισόδεων στην πλατφόρμα. Συγκεκριμένα: