Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ως διαχειριστής έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε νέες ανακοινώσεις οι οποίες θα εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας.Για να προσθέσετε μια νέα ανακοίνωση διαχειριστή επιλέξτε το σύνδεσμο “Προσθήκη ανακοίνωσης” και συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία. Συγκεκριμένα συμπληρώστε τον τίτλο, το κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της. Τέλος μπορείτε να καθορίσετε εάν θα εμφανίζεται ή όχι η ανακοίνωση μέσω του αντίστοιχου ελεγκτηρίου.

Ανακοινώσεις Διαχειριστή