Διαγραφή παλαιών αρχείων

Η λειτουργία αυτή θα διαγράψει τα παλιά αρχεία από τους υποκαταλόγους “temp”, “archive”, “garbage”, και“tmpUnzipping” .