Ρυθμίσεις πλατφόρμας

Η πλατφόρμα παρέχει την δυνατότητα μιας σειρά ρυθμίσεων σχετικά με τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ο διαχειριστής της. Σε ένα σύντομο διαχωρισμό, μπορούμε να αναφέρουμε τις παρακάτω κατηγορίες: