Καταγραφή ενεργειών

Η συγκεκριμένη κατηγορία καθορίζει το εάν θα απενεργοποιηθούν ή θα παραμείνουν ενεργές μια σειρά λειτουργιών όπως:

  • η καταγραφή ενεργειών
  • η καταγραφή ενεργειών χρηστών μέσα στα μαθήματα
  • η καταγραφή ενεργειών χρηστών εκτός μαθημάτων

Επίσης καθορίζεται το διάστημα διατήρησης σε μήνες τόσο για την καταγραφή ενεργειών όσο και της οριστικής διαγραφής καταγραφής ενεργειών

Ρυθμίσεις καταγραφής ενεργειών