Βασικές ρυθμίσεις

Σε αυτή την κατηγορία δηλώνονται οι βασικές ρυθμίσεις εγκατάστασης της πλατφόρμας. Ρυθμίσεις όπως το URL της πλατφόρμας, το όνομα της πλατφόρμας, το e-mail του διαχειριστή, το web-site του ιδρύματος – οργανισμού που έχει την διαχείριση της πλατφόρμας είναι μερικά από τα στοιχεία που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη κατηγορία.

Βασικές ρυθμίσεις πλατφόρμας