Επιλογή Γλώσσας

Η συγκεκριμένη κατηγορία σχετίζεται με την επιλογή γλώσσας της πλατφόρμας. Συγκεκριμένα καθορίζονται: η “ενεργή” γλώσσα της πλατφόρμας (Ελληνικά, Αγγλικά), οι υποστηριζόμενες από την πλατφόρμα γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), η επιλογή θέματος ανάμεσα σε (classic, modern,ocean), και το εάν θα εμφανίζεται ή όχι στην αρχική σελίδα η οθόνη σύνδεσης

Ρυθμίσεις Γλώσσας