Ρυθμίσεις μαθημάτων

Έχοντας ορίσει το τμήμα μπορούμε μέσα από τις ρυθμίσεις μαθημάτων να επιλέξουμε εάν θα επιτρέπετε ή όχι τα μαθήματα να ανήκουν σε πολλά τμήματα-σχολές. Επίσης δίνεται η δυνατότητα επιλογής της εγγραφής των χρηστών σε πολλά τμήματα-σχολές. Ακόμη παρέχετε στον διαχειριστή η επιλογή του εάν θα επιτρέπει ή όχι την αλλαγή τμήματος από τους χρήστες καθώς και εάν θα μπορούν οι καθηγητές να δημιουργήσουν μαθήματα σε τμήματα τα οποία οι ίδιοι δεν ανήκουν

Ρυθμίσεις μαθημάτων