Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφορούν την δυνατότητα επιλογής αποστολής ή όχι e-mail σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην πλατφόρμα καθώς και εάν τα e-mail που θα στέλνονται θα έχουν την διεύθυνση του αποστολέα

Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου