Τύποι επιτρεπτών αρχείων για ανέβασμα

Προσδιορίζονται με ρητή δήλωση (white list) από τον διαχειριστή της πλατφόρμας οι τύποι των επιτρεπτών αρχείων για ανέβασμα. Ό,τι δεν αναφέρεται σε αυτή τη λίστα ΔΕΝ επιτρέπεται να ανεβαίνει. Πιο συγκεκριμένα, οι δηλώσεις αφορούν τύπους επιτρεπτών αρχείων:

  • για τους εκπαιδευόμενους
  • για τους εκπαιδευτές
Ρυθμίσεις επιτρεπτών τύπων αρχείων για ανέβασμα