Ρυθμίσεις Θέματος

Με την επιλογή “Ρυθμίσεις θέματος” δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή της πλατφόρμας να ορίσει την εμφάνιση (LayOut) της πλατφόρμας . Συγκεκριμένα μπορεί να:

  • επιλέξει ένα από τα υπάρχοντα θέματα,
  • τροποποιήσει ένα από τα υπάρχοντα θέματα,
  • δημιουργήσει ένα νέο θέμα,
  • διαγράψει ένα θέμα