Τι νέο υπάρχει

 • Δημιουργία νέου υποσυστήματος 'Πρόοδος'. Δημιουργία πιστοποιητικών προόδου / ολοκλήρωσης μαθήματος.
 • Καταγραφή παρουσιών χρηστών στην 'Τηλεσυνεργασία'.
 • Υποστήριξη μηχανισμού λογοκλοπής.
 • Αναβάθμιση μηχανισμού Ιεραρχίας Κατηγοριών
 • Βελτιώσεις στα εργαλεία διαχείρισης.
 • Βελτιώσεις στο Βαθμολόγιο.
 • Βελτιώσεις στο Ημερολόγιο.
 • Βελτιώσεις στο μηχανισμό καταγραφής ενεργειών.
 • Βελτιώσεις στον μηχανισμό Αναζήτησης.
 • Βελτιώσεις στο μηχανισμό Εγκατάστασης.
 • Βελτιώσεις στο μηχανισμό Αναβάθμισης.
 • Βελτιώσεις Ασφαλείας.
 • Βελτιώσεις στις Ασκήσεις.