Έκδοση 3.7 - (τι νέο υπάρχει;)

  • Υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου λογοκλοπής Turnitin.
  • Δυνατότητα λήψης όλου του μαθήματος για αποθήκευση στον υπολογιστή.
  • Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Ασκήσεις”.
  • Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Πρόοδος”.
  • Τροποποιήσεις στη “Εβδομαδιαία Μορφή Μαθήματος”.
  • Προσθήκη δυνατότητας προώθησης στα “Μηνύματα”.
  • Δυνατότητα εμφάνισης / αποδοχής κειμένου συναίνεσης χρήσης της πλατφόρμας ή / και Πολιτικής Απορρήτου.
  • Δυνατότητα ορισμού προαπαιτούμενων μαθημάτων για ένα μάθημα.
  • Δυνατότητα προσθήκης εργαλείου τύπου LTI σε ένα μάθημα.
  • Βελτιώσεις στα Αγγλικά μηνύματα.