Ανακοινώσεις

Το υποσύστημα “Ανακοινώσεις” επιτρέπει την ενημέρωση των εγγεγραμμένων χρηστών για θέματα τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα. Μέσω του αναφερόμενου υποσυστήματος μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις ενέργειες – δραστηριότητες τις οποίες ανακοινώνει ο εκπαιδευτής του μαθήματος.

Εμφάνιση ανακοινώσεων του μαθήματος


Σε κάθε ανακοίνωση εμφανίζεται ο τίτλος της, η ημερομηνία ανάρτησης καθώς και το νέο χαρακτηριστικό κόκκινο εικονίδιο με την σήμανση ως σημαντική .

Σήμανση ανακοίνωσης ως πιο σημαντική


Το συγκεκριμένο εικονίδιο εμφανίζεται σε κάθε ανακοίνωση την οποία ο εκπαιδευτής έχει επιλέξει ως πιο σημαντική. Με αυτό τον τρόπο έχει “καρφιτσωθεί” η συγκεκριμένη ανακοίνωση στην κορυφή της στοίβας των ανακοινώσεων μιας και θεωρείτε πιο σημαντική από τις άλλες ανακοινώσεις.