Θεματικές ενότητες

Στα πλαίσια ενός μαθήματος η πλατφόρμα δίνει στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα να δεί και να χρησιμοποιήσει το υλικό των διαφόρων θεματικών ενοτήτων τις οποίες έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτής. Προκείμενου να δείτε το περιεχόμενο και τα στοιχειά που περιέχει η θεματική ενότητα δεν έχετε παρά να πατήσετε πάνω στον τίτλο της.

Στοιχεία Θεματικών ενοτήτων


Μια σειρά από στοιχεία είναι διαθέσιμα στα πλαίσια της θεματικής ενότητας για την παρακολούθησης τους όπως: ασκήσεις, έγγραφα, κείμενα, σύνδεσμοι, γραμμές μάθησης, πολυμεσικά αρχεία, περιοχές συζητήσεων, ηλεκτρονικά βιβλία, εργασίες, ερωτηματολόγια, wikis. Για παράδειγμα για να δείτε το περιεχόμενο ενός αρχείου pdf απλά πατήστε πάνω στον τίτλο του. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα στοιχεία της θεματικής ενότητας.

Επιλογή αρχείων θεματικής ενότητας


Δείτε επιπλέον

Ολοκλήρωση ενότητας