el:student:progress

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
el:student:progress [2017/10/18 11:54]
admin
el:student:progress [2017/10/19 14:37] (current)
admin
Line 2: Line 2:
 Οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να πετύχουν τους στόχους τους στα πλαίσια του μαθήματος  έχουν στην διάθεση τους ένα νέο υποσύστημα το οποίο καλείται “Πρόοδος”.  Το συγκεκριμένο υποσύστημα αποτελείται  από δύο στοιχεία τα οποία είναι :  οι επιβραβεύσεις , τα πιστοποιητικά. Οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να πετύχουν τους στόχους τους στα πλαίσια του μαθήματος  έχουν στην διάθεση τους ένα νέο υποσύστημα το οποίο καλείται “Πρόοδος”.  Το συγκεκριμένο υποσύστημα αποτελείται  από δύο στοιχεία τα οποία είναι :  οι επιβραβεύσεις , τα πιστοποιητικά.
  
 +[{{ :el:student:progress:badges_main_page.jpg?500 |Επιβραβεύσεις εκπαιδευόμενου}}]
  
 +Για να συμμετάσχετε σε μια επιβράβευση απλά πατήστε πάνω στον τίτλο της. Στην εμφανιζόμενη οθόνη διακρίνονται οι δραστηριότητες από τις οποίες απαρτίζεται η συγκεκριμένη επιβράβευση καθώς και το ποσοστό % της ολοκλήρωσης της. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εκτελέσετε στο ανάλογο κάθε φορά υποσύστημα τις δραστηριότητες που απαρτίζουν την επιβράβευση και εν συνεχεία επιστέφοντας στην ίδια οθόνη να μπορείτε να δείτε τις επιβραβεύσεις σας καθώς και την πρόοδο σας σε αυτές.
  
 +[{{ :el:student:progress:badges_progress.jpg?500 |Πρόοδος ολοκλήρωσης επιβραβεύσεων}}]
  
 +Για να συμμετάσχετε στην διαδικασία απόκτησης ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού απλά πατήστε πάνω στον τίτλο του. Στην εμφανιζόμενη οθόνη διακρίνονται οι δραστηριότητες από τις οποίες απαρτίζεται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό καθώς και το ποσοστό % της ολοκλήρωσης του.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εκτελέσετε στο ανάλογο κάθε φορά υποσύστημα τις δραστηριότητες που απαρτίζουν το πιστοποιητικό  και εν συνεχεία επιστέφοντας στην ίδια οθόνη να μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά σας  καθώς και την πρόοδο σας σε αυτά.  
 +[{{ :el:student:progress:certificates_main_page.jpg?500 |Πιστοποιητικά εκπαιδευόμενου}}] 
 +[{{ :el:student:progress:certificates_progress.jpg?500 |Πρόοδος ολοκλήρωσης πιστοποιητικών}}]
  
  • Last modified: 2017/10/18 11:54